Verksamhets- & affärsutveckling

Vi utgår från affären, dess processer och jobbar sedan vidare med specifika behov som är värdeskapande för kunden – med andra ord verksamhets- & affärsutveckling!

Kvalitet- & Miljöutbildningar

ISO 9001:2015 & 14001:2015.

 

Med anledning av reviderade utgåvorna av ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 har EL8Procedo genomfört ett flertal ”öppna” utbildningar sedan juni 2014.

Vid dessa ”öppna” utbildningstillfällen har företag från en mängd olika orter och produktions/tjänsteområden deltagit – se gärna tidigare deltagare.

 

Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar – kontakta oss gärna för närmare information på info@el8.se.

Läs mer →

Övriga utbildningar

Internrevision baserat på kraven i ISO 9001 & 14001.

 

EL8Procedo erbjuder även grundutbildning internrevision samt Revisionsutbildning i värdeskapande revisioner – se produktblad.

Målet för utbildningarna är att deltagarna ska få kunskap i hur man genomför en intern revision av ett ledningssystem baserat på kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, men även om identifiering av legala-, ägar-, kund-, koncern- och produktspecifika krav etc.

 

I dagsläget finns inget spikat datum för öppna revisionsutbildningar, men ta gärna kontakt med oss om det finns intresse av företagsspecifik utbildning och/eller konsultuppdrag inom området internrevision.

Läs mer →

Övriga konsulttjänster

  • Konsultativa insatser ledningssystem
  • Värdeskapande revisioner
  • Värdeskapande leverantörsuppföljning/värdering
  • Översyn Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM
  • Utveckling av Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM
  • Företagspaket översyn Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM
  • Inför tillsyn av Arbetsmiljöverket
  • Företagsanpassade utbildningar

Läs mer →